Record Details

Tavassoli, Mousa;Javadi, Shahram;Khazaei, Keyvan M;Gharekhani, Jamal
Hirstiella sp. (Acari: Pterygosomatidae) infestation in green iguana (Iguana iguana) from Urmia, Iran
Persian Journal of Acarology
2017
Journal Article
6
1
63-65
Iguana iguana
English